We Make Antiques! Osaka Dreams

We Make Antiques! Osaka Dreams

A treasure appears in front of antique dealer Norio Koike (Kiichi Nakai) and potter Sasuke (Kuranosuke Sasaki). The treasure is Hideyoshi Toyotomi’s chawan (procelain tea bowl) called Houou, that has been missing.Original Title: 嘘八百 なにわ夢の陣
Year: 2023
Countries:
Category:
Languages: 日本語
Production Companies:
Gender:
IMDB:
Movie Cast:

 • Norio Koike: Kiichi Nakai
 • Sasuke Noda: Kuranosuke Sasaki
 • Taikoh: Shôta Yasuda
 • Nene Yamane: Yuri Nakamura
 • Yasuko Noda: Tomochika
 • Imari Oohara: Aoi Morikawa
 • Seiji Noda: Tomoya Maeno
 • Shiro Tanaka: Muga Tsukaji
 • Ichiro Aoyama: Mitsuru Fukikoshi
 • Morio Koide: Takashi Sasano
 • Banpaku Saiga: Takeshi Masu
 • ...: Shohei Uno
 • ...: Satoru Matsuo
 • ...: Toshiya Sakai
 • ...: Jakujaku Katsura
 • ...: Masato Yamada
 • ...: Kogan Ashiya
 • ...: Shoko Takada
 • ...: Akaji Maro

Movie Crew:

 • Writer: Shin Adachi
 • Director: Masaharu Take
 • Writer: Masako Imai

If you want to know other articles similar to We Make Antiques! Osaka Dreams you can visit the category Now Playing Movies.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir